Skip Navigation LinksRoot > Informácie

Informácie o korkových zátok a výrobkoch

VÝROBA, SKLADOVANIE, OŠETROVANIE A TLAČ korkových zátok

 Korkové zátky vyrobené a doposiaľ neošetrené môžu byť skladované po takmer neobmedzenú dobu za predpokladu, že sa zamedzí kontaktu s plesňou, nadmernou vlhkosťou alebo suchom a že nebudú vystavení pôsobeniu zápachov, ktoré má korok tendenciu absorbovať.  Pred použitím na fľaškovanie, a teda dodaním klientovi treba zátky ošetriť, po tomto ošetrení by zátka mala byť použitá do doby 4-6 mesiacov, pretože po ošetrení dochádza k jej postupnému tvrdnutiu a tým by mohlo dôjsť pri fľaškovanie k jej drobeniu alebo k problémom s vyťahovacou silou pri otváraní fľaše.  Zátky všeobecne môžu byť so zrazenými hranami (všetky "AGLO" zátky, STERICORK zátky a niektoré typy 1 + 1 zátok) alebo s ostrými hranami, ďalej môžu byť zátky bielené, bielené napoly (obvykle u prírodných zátok) alebo môžu byť ponechané v prírodnej, tmavej farbe korku.  Zátky pre Champagne fľaše sa používajú v prírodnej farbe, ostatné zátky sa používajú väčšinou bielené.

 Ošetrenie sa vykonáva nasledujúce:
 - Silikónom
 - Parafínom
 - Kombináciu parafínu a silikónu

 Ošetrenie slúži k tomu, aby bola zátka poddajnejšie pri fľaškovanie, dobre tesnila a išla následne dobre vytiahnuť z fľaše.  Typ ošetrenia si volí zákazník na základe svojich vlastných skúseností a preferencií a tiež od typu používanej výroby (pre pasterizované výrobky napr. Nemožno použiť parafínový zátku pretože po zahriatí pri pasterizácii dochádza k odkvapnutie parafínu).  Najčastejšie je ošetrenie silikónom s teflónovou prísadou.  Ďalším typom úpravy je potlač na želanie zákazníka, prípadne vypálenie textu alebo loga na konce zátok.  Zátky sa najskôr tlačia a potom ošetrujú.  K potlači musí zákazník dodať podklad, ktorý je u nás prepracovaný a zvyčajne v niekoľkých variantoch odovzdaný zákazníkovi, ktorý si môže vybrať a alebo návrhy ďalej upravovať.  Potlač je v cene zátok, pokiaľ sa jedná o vypaľovanie, je k cene treba pripočítať cca 0,10-0,20 Sk za kus zátky.  U vypaľovanie je tiež treba počítať s dlhšou dobou dodania od objednania asi o 1 týždeň oproti objednávke, ktorá je len tlačená.  V priebehu ošetrenia sú zátky tiež zbavené prachu (1x pred tlačou a 1x pred vlastným ošetrením) a sterilizované horúcim vzduchom.  Všetky ošetrenia je voliteľné zákazníkom a na cene výsledného produktu sa už neprejaví.

 VZORKY

 Potom, čo zákazník špecifikuje zátky, o ktoré má konkrétne záujem (nie je ich väčšinou viac ako 3-5 druhov), je zabezpečená dodávka funkčných, podľa špecifikácie zákazníka čerstvo ošetrených zátok k zákazníkovi na odskúšanie.  Zvyčajne sa zátky skúša tým dlhšie, o čo kvalitnejšie zátky sa jedná, doba môže byť rádovo aj v mesiacoch.  Obvykle sa jedná o 50-1000 ks od každého vybraného druhu.  Tieto vzorky sú poskytované bezplatne.  Potom, čo zákazník zátky odskúša v fľašiach môže začať záverečné rokovania o cene, potlače, balenie, termínoch atď. U zátok s plastovou hlavou je zákazníkovi k odskúšanie ponúknutá zátka s korkom presne podľa špecifikácie zákazníka, ale s hlavou bez loga zákazníka, iba v jednofarebnom plastovom (najlacnejším) prevedení.  Potom, čo zákazník zátky vyskúša a odsúhlasí kvalitu, je ešte len vyrobená (ak je požadovaná) hlava podľa zákazníkovej špecifikácie, tj. Vo farbe a prevedení podľa priania zákazníka.

 BALENIE korkových zátok

 Zátky sú balené v igelitových vreciach od 250 ks do 2000 ks, vo vákuu a ochrannej atmosfére SO2.  Tieto PVC vrecia sú potom ďalej uložené buď v lepenkových kartónoch o rozmere 79x40x62 cm (D x Š x V) a celkovom objeme cca 5 ks PE vriec v kartóne, u zátok "champagne" je to 6 PE vriec.  Ďalej môžu byť PE vrecia balené tiež vo veľkých pletených plastových POP vreciach o rozmere 90x120 cm opäť s kapacitou cca 5 ks PE vriec a zvyčajne 5-8000 ks zátok celkom.  Tieto vrecia sú výhodné pre balenie tam, kde je požadované maximálne vyťaženie prepravného prostriedku, ktorý pojme viac vriec než kartónov, a tiež preto, že obzvlášť malí vinári môžu potom prázdne vrecia na niečo využiť, kdežto u kartónu majú skôr problémy s ich likvidáciou.  Váha takého kartónu alebo vreca je medzi 20-30kg, podľa typu zátok.  Na EUR paletu možno naložiť 11 kartónov a rozmery také palety potom budú 120x80x240 cm (D x Š x V).  Na bežný typ kamiónu možno naložiť 33 ks paliet.  Na menšie nákladné vozidlo sa na paletu nakladá len 8 alebo 9 kartónov kvôli obmedzeniu výšky palety, ktorá potom bude mať rozmery 120x80x175 cm (D x Š x V) v prípade 8 kartónov a 120x80x197 cm (D x Š x V) v prípade 9 ložených kartónov.  Ku každému druhu zátky existuje technická špecifikácia, kde sú uvedené mechanické a chemické vlastnosti zátok vrátane použitých noriem a povolených tolerancií.  Ku každej jednotlivej dodávke zátok je vystavený a existuje kontrolný list s výsledkami kontrolných meraní pre danú konkrétnu dodávku.